✔ Μιλάμε για ανεξήγητη υπογονιμότητα, όταν ένα ζευγάρι έχει ελεγχθεί ως προς όλους τους παράγοντες υπογονιμότητας και δεν έχει βρεθεί κάτι παθολογικό.

? Είναι προφανές ότι οι παράγοντες που μελετώνται κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας (π.χ. ορμονικό προφίλ, ποιότητα σπέρματος, διαβατότητα των σαλπίγγων, κλπ) είναι πολύ περιορισμένοι και αδύνατο να εντοπίσουν κάθε πιθανή αιτία υπογονιμότητας. Για τους λόγους αυτούς η ανεξήγητη υπογονιμότητα αποτελεί την αιτία υπογονιμότητας στο 25-30% των ζευγαριών.

➡ Η πιθανότητα διάγνωσης ανεξήγητης υπογονιμότητας αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας της γυναίκας.