Ξέρατε ότι... ? Η διέγερση των ωοθηκών με φαρμακευτική αγωγή για μια θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και διαρκεί συνήθως γύρω στις 12 μέρες. 

Το πρωτόκολλο διαφέρει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ασθενούς και την εξέλιξη της θεραπείας.