Μια συχνή ερώτηση για τη διαδικασία της Ωοληψίας είναι το αν πονάει.

➤ Η ωοληψία είναι μια σύντομη διαδικασία που πραγματοποιείται με ελαφριά νάρκωση (αναλγησία-μέθη), πράγμα που την κάνει εντελώς ανώδυνη!

➤ Μια πολύ συχνή ερώτηση για τη διαδικασία της Ωοληψίας είναι αν πονάει ή αν είναι δυσάρρεστη για τη γυναίκα. Η απάντηση είναι όχι! Η ωοληψία, αν και είναι μια σύντομη διαδικασία, πραγματοποιείται με ελαφριά νάρκωση (αναλγησία-μέθη), πράγμα που την κάνει εντελώς ανώδυνη!