Για πολλά ζευγάρια με πτωχή ποιότητα σπέρματος, όπου το σπερματοζωάριο αδυνατεί να γονιμοποιήσει το ωάριο μόνο του, η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αντιμετώπισης.

✔️Με το ICSI, ακόμα και αν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι πολύ χαμηλός, η γονιμοποίηση μπορεί να επιτευχθεί.

?Πως γίνεται το ICSI? Τα ωάρια τοποθετούνται σε ειδικά τρυβλία, σε μια σταγόνα καλλιεργητικού υγρού. Στο ειδικό μικροσκόπιο, με μικροχειριστήρια, τα ωάρια ακινητοποιούνται με τη βοήθεια μιας γυάλινης πιπέτας. Μια άλλη μικροσκοπική γυάλινη πιπέτα εγχύει ένα σπερματοζωάριο στο κάθε ωάριο. Η κάθε μικροένεση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες, ειδικά εάν τα σπερματοζωάρια είναι ελάχιστα και κακής μορφολογίας και η ανεύρεσή τους δύσκολη.